facebook_icon youtube_icon

Parafia Ewangelicko - Augsburska(Luterańska)
Gdynia - Sopot - Gdańsk

obrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazekobrazek

Hasło miesiąca:

 Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych (Łk 24,5-6).

Polecamy:

Zapraszamy na stronę internetową naszego periodyka - Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego:   www.gre.luteranie.pl.

Zobacz stronę WWW

Podstawowe zasady wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Podstawowe zasady  wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) ·   Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego składu wiary. ·   Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą dla naszego życia. Nauka naszego Kościoła wypływająca z Biblii ujęta jest w Księgach Symbolicznych (wyznaniowych). ·   Jako normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa. Kościół nasz nie posiada doktryny moralnej (społecznej nauki Kościoła), lecz uprawia refleksję etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu. ·   Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się na nabożeństwach w kościołach. W czasie nabożeństwa komunijnego wyznajemy Bogu nasze grzechy w spowiedzi powszechnej. ·   Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii. ·   Wierzymy, że Bóg obdarza nas łaską, przez którą jesteśmy zbawieni, nie uznajemy odpustów i czyśćca. ·   W Kościele ewangelickim są dwa sakramenty: chrzest (niemowląt) oraz komunia święta (sakrament ołtarza), młodzież przystępuje do komunii po raz pierwszy w wieku 15 lat w dniu konfirmacji (przyrzeczenia wiary Chrystusowi). ·   Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Naszym największym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zbawił świat. ·   W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez proboszcza i radę parafialną. ·   Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i państwa. Uważamy jednak, że władzy państwowej należy się szacunek i należy z nią współpracować dla wspólnego dobra. ·   Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podzielony jest na 6 diecezji, na czele których stoją biskupi. W ramach diecezji działają parafie – lokalne społeczności wierzących. Nasza Parafia należy do Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

PROJEKT I WYKONANIE: MODERNWEBSITE.PL

© by parafia Ewangelicko - Augsburska Gdańsk- Gdynia- Sopot