Chór parafialny

by admin

Chór „Gloria Dei” działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gdańsku-Sopocie został założony w 1983 roku. Wtedy to wystąpił po raz pierwszy podczas nabożeństwa w Niedzielę Palmową w sopockim kościele Zbawiciela. W 2013 roku chór obchodził uroczyście jubileusz 30-lecia powstania. Przez ponad trzydzieści lat w chórze śpiewało łącznie około 100 osób. Obecnie chór „Gloria Dei” liczy kilkunastu członków.

Pierwotnym zamierzeniem i celem działalności chóru było przede wszystkim uświetnianie świątecznych nabożeństw i uroczystości kościelnych.

Pierwszym dyrygentem była pani Halina Mikolon. Kiedy po 2-3 latach wyemigrowała z Polski, dyrygenturę naszego chóru objął pan Tadeusz Abt, który przez niemalże 20 lat z wielkim oddaniem prowadził naszą śpiewaczą społeczność oraz w tym czasie pełnił obowiązki dyrygenta połączonych chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.

Początkowo w naszym repertuarze znajdowały się pieśni kościelne, religijne w układzie 4-głosowym, które Dyrygent z zaangażowaniem adaptował zgodnie z potrzebami i zdolnościami chórzystów.

W 86-tym roku zapoczątkowana została tradycja corocznych Zjazdów Chórów Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, w których chór „Gloria Dei” od samego początku uczestniczy. Również Parafia trójmiejska, wraz z miejscowym chórem, już pięć razy gościła diecezjalną społeczność chórową – ostatnim razem jesienią 2014 roku.

W latach 90-tych kontakty trójmiejskiej Parafii z parafiami za granicą, głównie w Niemczech, zaowocowały zaproszeniami dla naszego chóru, gdzie byliśmy częstymi gośćmi, koncertowaliśmy, a nasz śpiew ubogacał tamtejsze uroczystości kościelne. Chór koncertował m.in. w Probsteierhagen, w Hamburgu, w Lubece, w Lamstedt, w Wesel, a także w Holandii – w Hadze, a w 2015 roku po raz pierwszy wystąpił w Szwecji, w ewangelickim kościele Admiralicji parafii wojskowej w Karlskronie.

 

Kolejnymi dyrygentami sopockiego chóru byli:

– Janusz Holler, który prowadził chór przez 7 lat,

– Dorota Kowalczyk, która prowadziła chór przez rok,

– Aleksander Przeradowski, który prowadził chór przez 2 lata,

– Maja Zalesińska, która prowadziła chór przez 2 lata,

Obecnie, od września 2017 roku, sopocki chór „Gloria Dei” prowadzi pan Stanisław Ładziak.

Prezesem chóru jest pani Maria Drapella.