Godziny biblijne

by admin

Spotkania w ramach godzin biblijnych, nazywane również „studium biblijnym”, gromadzą osoby, które chcą pogłębić swoją znajomość Pisma Świętego. Wspólne czytanie i rozważanie Bożego Słowa, pod duchowym przewodnictwem duszpasterza lub innej osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje, dla ewangelików stanowi bardzo istotny wymiar budowania społeczności uczniów Chrystusa i pielęgnowania wiary. Jedna z głównych zasad Reformacji brzmi Sola Scriptura, czyli „tylko Pismo Święte”. Biblia, nazywana Księgą Życia, jest zatem podstawowym źródłem wiary i jednocześnie ponadczasowym kryterium, do którego każdy chrześcijanin powinien odwoływać się we wszelkich sprawach i w każdym czasie, szukając odpowiedzi na pytanie „jak żyć”. To ze słuchania – lektury – Bożego Słowa rodzi się w człowieku wiara, dlatego parafialne godziny biblijne mają wyjątkowe znaczenie.