Spotkania dla zainteresowanych ewangelicyzmem

by admin

Spotkania te mogą nosić różne nazwy, a potocznie często mówi się o nich „spotkania dla konwertytów”. Z założenia są one przeznaczone dla tych, którzy chcą zaczerpnąć wiedzy na temat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jego teologii, lepiej poznać pobożność luterańską lub myślą o wstąpieniu do naszego Kościoła, czyli tzw. konwersji. Wstąpienie do Kościoła musi być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, które trwa przynajmniej rok czasu. Spotkania mają więc charakter typowo edukacyjny. Omawiane są na nich podstawowe zasady wiary z perspektywy ewangelickiej, różnice między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi, przybliżona zostaje historia Reformacji oraz nauka zawarta w Księgach Symbolicznych (Wyznaniowych) Kościoła luterańskiego. Uczestnicy spotkań zostają również zapoznani z prawami i obowiązkami parafian, z funkcjonowaniem danej parafii, porządkiem i rokiem liturgicznym oraz szeregiem praktycznych informacji dot. życia parafialnych wspólnot. Osoby, które chcą wstąpić do Kościoła luterańskiego, oprócz udziału w tych spotkaniach, powinny również aktywnie uczestniczyć w życiu nabożeństwowym i parafialnym. Roczny okres przygotowania do wstąpienia do Kościoła ewangelickiego kończy się egzaminem – rozmową z proboszczem, a samo wstąpienie (konwersja) następuje w obecności wybranych świadków i całego zboru podczas nabożeństwa.