Spotkania młodzieżowe i studenckie

by admin

Przeznaczone są dla młodych osób, które są po konfirmacji. Spotkania mają charakter edukacyjny i integracyjny. Poruszane tematy często dotyczą wyzwań współczesności z chrześcijańskiej perspektywy, etycznych zagadnień, budowaniu tożsamości ewangelickiej i pogłębianiu wiary. Spotkania tworzą przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów, ale przede wszystkim dają sposobność do bycia razem, co szczególnie istotne jest w dobie XXI wieku, w którym wzajemna komunikacja została zdominowana przez internetowe portale społecznościowe oraz telefonię komórkową. Spotkania te kładą więc nacisk na osobisty kontakt z drugim człowiekiem – rówieśnikiem, wspólną modlitwę i chwalenie Boga śpiewem. W ramach spotkań organizowane są różnego rodzaju wyjścia na koncerty, do kina, itp. oraz ogólnopolskie i diecezjalne zjazdy młodzieży ewangelickiej.